Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí kopie nájemní smlouvy (včetně případných dodatků) na pozemek parc. č. 626/73, k. ú. Čimice, obec Praha, LV 917, popř. sdělení obsahových náležitostí této nájemní smlouvy a to 1/ osoby nájemce, 2/ předmětu nájmu, 3/ doby nájmu, 4/ podmínek ukončení nájemní smlouvy, 5/ podmínek prodloužení nájemní smlouvy, 6/ ceny nájmu.

Odpověď:
Žadateli byla zaslána v anonymizované podobě kopie Nájemní smlouvy č. 2013/0885/MO.DOBCH.


(16.09.2019, řešil odbor správy majetku)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 19.09.2019