Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informace k Opatření obecné povahy č. j. MCP8 285631/2019:
  1. Vyjádření /písemný souhlas Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie ze dne 1. 7. 2019, vydaným pod č. j.: KRPA-244054-1/Čj-2019-0000DŽ.
  2. Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci podanou dne 16. 5. 2019společností M.O.Z. Consult s. r. o. (v zastoupení správce ZPS - TSK hl. m. Prahy).
  3. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které bylo vyvěšeno od 9. 7. 2019 do 25. 7. 2019 na úřední desce ÚMČ Praha 8

Odpověď:
Žadateli byly zaslány požadované dokumenty, a to:
  • Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ze dne 03.07.2019, č. j. MCP8 206398/2019, včetně souhlasného stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, ze dne 01.07.2019, č. j. KRPA-244054-1/Čj-2019-0000DŽ
  • Žádost o stanovení místní úpravy společnosti M.O.Z. Consult s. r. o. ze dne 16.05.2019


(19.09.2019, řešil odbor dopravy)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 26.09.2019