Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informace za kolik byla odkoupena vodárenská věž od soukromého investora v roce 2009? Jak koupě proběhla, za jakých podmínek, popřípadě kdo byl iniciátorem.

Odpověď:
Dle sdělení odboru správy majetku Úřadu městské části Praha 8 nedisponuje městská část Praha 8 žádnými informacemi o majetkovém převodu uvedené nemovitosti, tj. objektu Vodárenské věže v ul. Davídkova, k. ú. Libeň, který byl uskutečněn v roce 2009 mezi soukromými subjekty.

Na základě výše uvedeného bylo žadateli doporučeno se v dané věci obrátit na Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, se sídlem Pod Sídlištěm 1800/9, 182 14 Praha 8 – Kobylisy.(19.07.2019, řešil odbor správy majetku)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 24.07.2019