Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí kopie dokladu, kterým odbor územního rozvoje a výstavby vydal souhlas s odstraněním objektů prodejny, truhlárny a skladů 01, 02 v areálu Genius spol. s r. o. Praha 8, Dolní Chabry č. p. 749, na pozemcích parc. č. 968/1, 968/2, 1509/1, 1509/2, 1510/1, 1510/2, 1510/3, 1510/4, 1510/5, 1510/6, 1510/7, 1510/8, 1510/9, 1510/10 v katastrálním území Dolní Chabry, jejichž vlastníkem je GENIUS spol. s r. o., IČO: 14889803, Dopraváků 7, Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00 Praha 8.

Odpověď:
Žadateli byla zaslána požadovaná kopie dokumentu „Sdělení k záměru odstranit stavbu“, vydaného tehdejším odborem výstavby Úřadu městské části Praha 8 dne 10.01.2013 pod č. j. MCP8 001365/2013.


(06.08.2019 řešil odbor územního rozvoje a výstavby a oddělení správy dokumentů a ochrany informací OKT)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 08.08.2019