Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o sdělení informace, zda bylo Úřadem městské části Praha 8 vydáno rozhodnutí o změně způsobu využívání bytového domu v ulici Ve Vrchu 2501/8, stojícího na parcele č. 193 a zda bylo poslední patro (7. patro, střešní nadstavba) tohoto domu zkolaudováno jako byt. Dle výpisu z katastru nemovitostí by se mělo jednat o bytový dům, který je však od 1. 7. 2018 využíván jako hostel.

Odpověď:
Vlastník stavby do dnešního dne nepožádal odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „stavební úřad“) o změnu užívání objektu č. p. 2501, ul. Ve Vrchu 8, Praha 8 – Libeň.

Co se týče kolaudace posledního patra, tj. 7. patra, střešní nadstavby, dle sdělení stavebního úřadu bylo 7. patro, resp. 7. NP uvedeného objektu zkolaudováno jako společné prostory (schodiště, výtah, chodba, sušárna, technologie, 2x technická místnost, terasa).(13.08.2019, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 19.08.2019