Žádost o poskytnutí informace 2023

Žádost o poskytnutí informace týkající se rekonstrukce a následné kolaudace budovy na adrese Křižíkova 102/95 Praha - 8 Karlín, která se nachází v památkové zóně, a to: 
  • zda investor řešil při stavebním řízení (oprava fasády) instalaci nových oken?
  • zda dostal povolení (výjimku) k instalaci dřevěných "eurooken" do ulice Křižíkova?

Odpověď:
Při stavebním řízení nebyla odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „stavební úřad“) výměna stávajících oken na budově nacházející se na adrese Křižíkova 102/95, Praha 8 – Karlín, řešena. 
Stavební úřad uvádí, že výjimky týkající výměny oken nevydává, neboť k tomu není kompetentní. V případě, že výměna oken nezasahuje do vzhledu stavby (nemění se členění), stavební úřad povolení či jiné opatření v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), nevydává. Pro stavebníka je závazné stanovisko odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.

(09.03.2023 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 15.03.2023