Žádost o poskytnutí informace 2023

Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby pro reklamu umístěné na pozemku parc. č. 4014/1, k. ú. Libeň, a to, v jaké fázi se nachází řízení o prodloužení doby jejího užívání, k jakým úředním úkonům a ve který den v rámci řízení došlo od posledního sdělení ze dne 18.01.2023?

Odpověď:
Žádost o prodloužení doby trvání reklamních zařízení umístěných na pozemku parc. č. 4014/1 k. ú. Libeň, obec Praha, nebyla odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 prozatím nastudována. 

(08.03.2023 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 15.03.2023