Žádost o poskytnutí informace 2023

Žádost o poskytnutí informace v souvislosti s demografickým vývojem MČ Praha 8 - nárůstu počtu dětí ve věku 5–14 let, a to, jaké další kroky chystá MČ Praha 8 pro to, aby i v budoucích letech dostála Praha 8 své zákonné povinnosti zajistit dostupnou základní školní docházku? 

Odpověď:
Městská část Praha 8 řeší výstavbu Základní školy Rohan. Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace (dále jen „SeS“), má pak v plánu další akce v rámci navýšení kapacit pro základní školství v oblasti Karlína a Libně.
Dalšími akcemi SeS, které jsou však zatím ve fázi studie, je výstavba nového pavilonu  Základní školy a Mateřské školy Petra Strozziho a zkapacitnění škol (ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ Bohumila Hrabala - jak objekt Zenklova, tak objekt Na Korábě), ve kterých by došlo k úpravě půdních prostorů.

(10.03.2023 řešil odbor školství a SeS)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 15.03.2023