Žádost o poskytnutí informace 2023

Žádost o poskytnutí informace, zda je Městská část Praha 8 vlastníkem pozemků, na kterých stojí garáže ve vlastnictví osob odlišných od Městské části Praha 8, kde se takové pozemky nachází a jaké částky platí vlastníci garáží Městské části Praha 8 za to, že garáže jsou umístěny na pozemcích Městské části Praha 8, resp. za užívání pozemku pod garáží. 

Odpověď:
Cena nájemného za pronájem pozemků ve svěřené správě městské části Praha 8 zastavěných garážemi jiných vlastníků v k. ú. Kobylisy, obec Praha a v k. ú. Bohnice, obec Praha, byla v minulých letech stanovována dle aktuálního Cenového věstníku Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, a to na základě doporučení komise Rady městské části Praha 8 pro obecní majetek.

(15.03.2023 řešil odbor správy majetku)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 20.03.2023