Žádost o poskytnutí informace 2023

Žádost o poskytnutí informace, jaká byla celková výše nákladů na přípravu, tisk a distribuci radničního zpravodaje (novin, občasníku) v roce 2022 (resp. týkajících se roku 2022), kolik čísel vyšlo v roce 2022 a jakou formou byla jednotlivá tištěná čísla distribuována občanům. 
Pokud byly v souvislosti s tímto projektem vynaloženy nějaké další finanční prostředky (například změny zadání, změny formátů apod.), které nebyly účtovány přímo na tento projekt, prosím o zaslání informace i o těchto výdajích. 

Odpověď:
Náklady na distribuci časopisu „Osmička“ činily v roce 2022: 584 011,66 Kč
Náklady na tisk časopisu „Osmička“ činily v roce 2022: 1 809 156,20 Kč
Náklady na jazykové korektury časopisu „Osmička“ činily v roce 2022: 30 800 Kč
Náklady na grafické práce časopisu „Osmička“ činily: 275 443 Kč

Celkové náklady na distribuci, tisk, jazykové korektury a grafické
práce časopisu „Osmička“ činily v roce 2022: 2 699 410,86 Kč
 
V roce 2022 vyšlo celkem 11 výtisků časopisu „Osmička“. 
 
Výtisky byly distribuovány pouze fyzicky, a to společností Českou distribuční, a.s.
 
Časopis „Osmička“ byl zpracován pouze v tištěné verzi.

Elektronická verze časopisu „Osmička“ je zveřejněna na internetových stránkách městské části Praha 8: www.mesicnikosmicka.cz .

Časopis „Osmičku“ do mobilních zařízení si můžete stáhnout pro Android a pro iOS. 
 
(16.03.2023 řešil odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče, odbor ekonomický a odbor kancelář tajemníka)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 21.03.2023