Žádost o poskytnutí informace 2023

Žádost o poskytnutí informace týkající se pronájmu pozemků a příspěvků kynologickým organizacím:
  1. Žádám vás o informaci, zda vaše obec v posledních 5 letech pronajímala či aktuálně pronajímá či přenechává k užívání jakékoliv kynologické organizaci své pozemky. V případě že ano, jaká je velikost pozemku a výše nájmu. 
  2. Je z obecního rozpočtu přispíváno na provoz, vybavení či pořádání akcí těchto spolků? 

Odpověď:
Městská část Praha 8 pronajímá na základě Nájemní smlouvy č. 2013/0478/MO.DOBCH ze dne 03.07.2013 části pozemků parc. č. 28/2, 28/1 a 29/2, o výměře 1625 m2, vše v k. ú. Libeň, obec Praha, spolku Pes Pro Tebe, z. s., IČO: 26990458, a to za roční nájemné 500 Kč. 
Městská část Praha 8 z obecního rozpočtu nepřispívala žádné kynologické organizaci na její provoz. 

(16.03.2023 řešil odbor správy majetku, odbor kultury, sportu a mládeže a památkové péče a odbor životního prostředí)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 21.03.2023