Zastupitelé schválili ve středu rozpočet MČ Praha 8 pro letošní rok

Významnou část rozpočtu tvoří investice do rozvoje městské části. 


Zkapacitňování škol a školek

I letos se městská část zaměří na tvorbu projektů vedoucích ke zvyšování kapacit a modernizaci našich školských zařízení:
  • ZŠ Bohumila Hrabala (obě budovy ZŠ) - půdní vestavby,
  • ZŠ Palmovka - půdní vestavba a nástavba pavilonu tělocvičen,
  • MŠ U Sluncové - přístavba objektu školky,
  • ZŠ Petra Strozziho - zkapacitnění objektu školy - nástavba a přístavba,
  • ZŠ Glowackého - zkapacitnění zázemí sportovního areálu.

V budovách MŠ a ZŠ spravovaných Prahou 8 proběhne i řada menších rekonstrukčních a stavebních prací. Díky dotacím od hlavního města, které se daří vyjednávat, budou pokračovat také rekonstrukce dětských hřišť v areálech škol. Příkladem modernizace školských zařízení je pak výstavba robotické učebny v ZŠ Bohumila Hrabala Na Korábě.


Výstavba FVE na veřejných budovách

V letošním roce bude pokračovat instalace fotovoltaických elektráren na budovy vlastněné městskou částí, zejména školy. Dojde tak z dlouhodobého hlediska ke snížení výdajů na energie a celkovému zlepšení energetické bezpečnosti. V oblasti využívání fotovoltaiky patří Praha 8 k nejrychleji se rozvíjejícím městským částem. Na financování těchto projektů získáváme většinu prostředků z dotací. FVE projekty se budou týkat až osmi veřejných budov ve správě Prahy 8.


Dětský dopravní park

Projekt Dětského dopravního parku v Kobylisích letos přistoupí k samotné realizaci. Na ploše cca 800 m2 vznikne unikátní dopravní hřiště pro předškolní děti. Malí jezdci na odrážedlech a koloběžkách si budou moci bezpečně vyzkoušet různé dopravní situace i pečlivě vybrané (nejen) edukační hry. Na rozdíl od klasických dopravních hřišť bude veškeré značení znázorněno přímo na zemi. Nebude využívat "stojících" značek, které jsou pro takto malé děti nevhodné.


Výtlukový program

Asi každého z nás trápí díry na chodnících, o kterých pravidelně informujeme dle vašich podnětů Technickou správu komunikací. Opravy chodníků ale někdy trvají dlouho. Proto je schválený výtlukový program, který by měl nabídnout rychlejší řešení. V programu budou alokovány finance na rychlé a efektivní zahlazení malých výtluků - děr, aby se zajistila schůdnost a bezpečnost chodníků co nejrychleji.


Fontána Žabák

V tomto roce očekáváme zpracování kompletního projektu ke zhotovení repliky oblíbené sochy Žabáka na sídlišti Ďáblice, včetně dokumentace ke zprovoznění fontánky a revitalizace nejbližšího okolí. V dalším roce pak začnou stavební a krajinářské práce, budou se modernizovat technologie vodního prvku a dojde i k samotnému odlití repliky Žabáka.


Koncepce prevence kriminality

Koncepce prevence kriminality 2024 - 2029 městské části Praha 8 je materiál, který nastavuje pravidla v oblasti prevence a spolupráce městské části se státními orgány, spolky a organizacemi. Tato koncepce si klade za cíl vytvořit pevný základ pro účinné snižování kriminality s důrazem na preventivní opatření a spolupráce s občany.


Granty pro oblast kultury, volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže a dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže

https://www.praha8.cz/Granty-Kultura-2024
https://www.praha8.cz/Granty-Volnocasove-nesportovni-aktivity-2024
https://www.praha8.cz/Granty-Sportovni-vychova-mladeze-2024Mohlo by vás také zajímat
Zveřejněno: 23.02.2024