Zastupitelstvo městské části Prahy 8 jednohlasně schválilo vznik Jednotky sboru dobrovolných hasičů Prahy 8

Ve středu 13. března 2019 zastupitelstvo Prahy 8 na svém 3. zasedání jednomyslně schválilo vznik Jednotky sboru dobrovolných hasičů Prahy 8.

Sbor dobrovolných hasičů bude mít nově zřízenu vlastní výjezdovou jednotku a bude tak nově k dispozici blíže událostem v případě nouze. Tím, že se nově dostává do gesce Prahy 8, bude moci operativněji zasahovat na území Prahy 8 a pomáhat při všech mimořádných situacích. Mnohem lépe také nyní bude zajišťovat prevenci a pomoc všem obyvatelům Prahy 8. V neposlední řadě se dobrovolní hasiči budou moci intenzivněji zapojit do preventivních programů ve školách. Jednotka sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 8 je založena zřizovací listinou jako organizační složka městské části Praha 8. Dle zřizovací listiny je organizační složka zřízena s účinností od 1. dubna 2019.

„Organizační složka je zřizovaná za účelem zajištění hašení požárů a provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní na území městské části Praha 8 i další úkoly. Pevně věříme, že tímto krokem bude do budoucna ještě lépe zajištěn boj s požáry, stejně jako ochrana obyvatel Prahy 8 při nenadálých živelných událostech. V neposlední řadě se tímto krokem zlepší i organizace preventivních a ochranných programů pro obyvatele MČ,“ komentuje vznik jednotky radní MČ Praha 8 Ing. Tomáš Hřebík, Ph. D., který je hlavním iniciátorem a autorem návrhu.

Sbor dobrovolných hasičů Praha 8 má k dnešnímu dni 81 členů, z toho je 44 členů v Kolektivu mladých hasičů. Je řádným členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.


Více informací:
Ing. Tomáš Hřebík, Ph. D.
radní MČ Praha 8
tomas.hrebik@praha8.czDostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 15.03.2019