Životní podmínky 2022 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2022 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11.473 domácnostech, z nichž se 6.723 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 29. ledna do 12. června 2022 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Další informace v přiloženém dopise:Zveřejněno: 28.01.2022