Změny v Centru aktivizačních programů

Vážení klienti Centra aktivizačních programů, již řadu let pro vás zajišťujeme zcela bezplatně velkou řadu kurzů a volnočasových aktivit, při kterých se můžete setkávat se svými vrstevníky a společně udržovat i zlepšovat své schopnosti a dovednosti.

Velice si vážíme vaší přízně a naším cílem je i nadále vám poskytovat služby, na které jste zvyklí, a současně přinášet i služby nové, dosud chybějící. Nová doba však s sebou nese čím dál vyšší finanční nároky na provoz našich center CAP a klubů seniorů. Abychom předešli omezení provozu a aktivit, které považujeme za prospěšné, rozhodli jsme se pro zavedení členských příspěvků, které nám pomohou pokrýt alespoň část provozních nákladů.

Zavedení členských příspěvků
Od 01.01.2021 je podmínkou pro registraci do pravidelných kurzů úhrada členského příspěvku ve výši 500 Kč za každé pololetí. Návštěvníci méně častých aktivit (např. výtvarné a tvořivé dílny) budou hradit nižší příspěvek ve výši 500 Kč za celý školní rok.

Provoz v letních měsících červenec a srpen, kdy probíhá menší počet aktivit, bude pro všechny klienty zdarma.
Nový klient má možnost absolvovat 1. lekci ve vybraném kurzu zdarma a teprve potom se zaregistrovat a uhradit příspěvek.

Od úhrady členského příspěvku jsou osvobozeny tyto osoby:
  • klient CAP, který je současně dobrovolníkem či lektorem kurzu,
  • klient sociální služby (domácí aktivizace),
  • klient, který navštěvuje výhradně klub seniorů, přednášky či procházky.
V případě uzavření center, např. kvůli COVID 19, vám automaticky prodloužíme platnost uhrazených příspěvků, nebudete tedy platit za měsíce, kdy nebudou probíhat žádné aktivity.

Zavedení nové sociální služby „Domácí aktivizace“
Tento nelehký rok, který nám všem přinesl řadu omezení, nás inspiroval ke spuštění nové sociální služby „Domácí aktivizace“. Domácí aktivizace bude sloužit vybraným klientům, pro které je již docházení do CAP obtížné, především ze zdravotních důvodů.

Pravidelně vás navštívíme přímo u vás doma. Na základě vašich potřeb sestavíme individuální plán aktivizace a navrhneme konkrétní kroky pomoci. Doporučíme aktivity zaměřené na udržení a rozvoj sociálních, mentálních a fyzických schopností. Procvičíme s vámi tělo i mozek. V případě zájmu vám zprostředkujeme kontakt s vašimi vrstevníky – našimi dobrovolníky a domluvíme vám buď procházku, nebo přátelskou návštěvu u vás doma, kde si můžete popovídat, zahrát společenské hry, zazpívat si, nebo něco vytvořit.

Tuto terénní sociálně aktivizační službu poskytujeme občanům Prahy 8 zcela bezplatně. Nejedná se však o pečovatelskou službu ani o osobní asistenci. Pokud budete potřebovat nějaké služby nad rámec našich kompetencí např. úklid, nákup, venčení mazlíčků či pomoc s osobní hygienou, rádi vám předáme kontakty na organizace, které vám s tím pomohou. Do budoucna plánujeme rozšířit naše služby i o psychologické poradenství a fyzioterapii.

S úctou a přáním pevného zdraví
váš tým pracovníků CAP


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
 

Zveřejněno: 15.12.2020