Aktuality z dopravy

1 2 3 4 5  > 
 • Naše interpretace: Dočasné zrušení zón placeného stání trvá

  09.04.2020
  Dočasné zrušení zón placeného stání (ZPS) bylo definováno rozhodnutím primátora hl. m. Prahy s platností do 14. dubna 6.00 hod. Tento termín se blíží a vzhledem k tomu, že žádné další stanovisko od hl. m. Prahy nepřišlo, pátrali jsme, i na základě vašich četných dotazů, po platnosti zón placeného stání pro další dny.
 • Parkovací zóny v Praze jsou nařízením vlády dočasně zrušeny

  17.03.2020
  Dočasné zrušení zón placeného stání bylo prodlouženo rozhodnutím primátora hl. m. Prahy s platností od 1.4. do 14.4. 6.00 hod.
 • Uzavírka ulice Ke Stírce

  27.01.2020
  Komunikace Ke Stírce bude z důvodu rekonstrukce kanalizace uzavřena. Akce se prodlužuje do 30.06.2020.
 • Jarní blokové čištění ulic provede TSK bez vyparkování automobilů

  25.03.2020
  Tradiční jarní blokové čištění ulic hlavního města zajistí v následujících týdnech Technická správa komunikací způsobem, při kterém Pražané nebudou muset přeparkovávat svá vozidla. Úklid, který začne v sobotu 4. dubna 2020.
 • Dopravní omezení v ul. Modřínová a K Ovčínu

  25.03.2020
  V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí NTL plynovodu v ul. Modřínová a K Ovčínu v termínu od 30. března do 23. června 2020 dojde na těchto komunikacích k dopravním omezením.
 • Pokračování rekonstrukce komunikace U Sluncové

  18.03.2020
  Předmětem projektu je návrh stavebních úprav ul. U Sluncové vč. realizace nové dešťové kanalizace. Stavba bude zahájena 30.03.2020 – dokončení stavby je plánováno v této etapě do 17.05.2020.
 • Uzavírka komunikace Zvonařovská

  24.02.2020
  Investor akce Pražská vodohospodářská společnost a. s. oznámila dne 11.03.2020, že akce „Obnova vodovodního řadu, ul. Zvonařovská, Praha 8“ , která měla být zahájena 16.03.2020, nebude v letošním roce realizována.
 • Praha 8 pracuje na okamžitém zákazu pivních kol v Karlíně

  09.03.2020
  Zóna zákazu vjezdu pro tzv. pivní kola, kterou v uplynulých dnech stanovil magistrát, bohužel nezahrnovala Prahu 8. V okamžiku, kdy došlo k platnosti zákazu v centrální části Prahy, přesunuly se některé tyto turistické atrakce do Karlína. Vedení Prahy 8 s tím nesouhlasí a usiluje o neprodlený zákaz pro provoz v ulicích Karlína.
 • Jižní obchvat Libně: záchrana Palmovky od tranzitní dopravy

  27.02.2020
  Klíčová dopravní stavba, která uleví Palmovce od tranzitní dopravy. Tak by se dala popsat téměř kilometr dlouhá nová silnice, kterou připravuje Praha 8 ve spolupráci s předními dopravními experty.
 • Světelnou závoru mezi Bohnicemi a Trojou odmítají kromě Prahy 8 už i policisté a Technická správa komunikací

  13.02.2020
  Radní Prahy 8 jako první vyslovili nesouhlas se stavbou regulačního semaforu z Bohnic do Troji. Obávají se nárůstu dopravní zátěže na komunikaci Lodžská a K Pazderkám a vytvoření neúnosné dopravní zátěže v ulicích Čimická, Zenklova a V Holešovičkách. Navržené opatření podle radních navíc absolutně nerespektuje princip proporcionality a upřednostňuje jednu skupinu obyvatel na úkor druhých.
 • Přerušení tramvajového provozu

  24.01.2020
  Upozorňujeme na přerušení tramvajového provozu v úseku Florenc–Palmovka ve dnech 22. a 23. února 2020 z důvodu opravy tramvajové tratě. Bude zavedena náhradní autobusová doprava.
 • Aktuální informace k rekonstrukci Negrelliho viaduktu

  02.01.2020
  Vánoční svátky jsou za námi a magický letopočet 2020 doufám přinese jen samá pozitiva a splnění přání, která jste si do Nového roku předsevzali. Po třech letech omezení se blíží dokončení velmi náročné rekonstrukce exponované důležité dopravní stavby v samém centru Prahy. Celkové ukončení a předání díla investorovi je reálně konec roku 2020.
 • Praha 8 odmítá světelnou závoru do trojské serpentiny

  04.12.2019
  Radní Prahy 8 nesouhlasí se stavbou regulačního semaforu z Bohnic do Troji. Obávají se nárůstu dopravní zátěže na komunikaci Lodžská a K Pazderkám a vytvoření neúnosné dopravní zátěže v ulicích Čimická, Zenklova a V Holešovičkách.
 • Oprava části Čimické ulice ve směru z centra

  13.11.2019
  Od 19. listopadu 2019 do 4. prosince 2019 bude Technická správa komunikací provádět opravu části Čimické ulice v úseku mezi ulicemi Služská a Libišská.
 • Oprava ulice Feřtekova a obratiště autobusů

  11.11.2019
  V termínu od 18. listopadu do 5. prosince 2019 provede Technická správa komunikací souvislou údržbu vozovky Feřtekova v úseku od křižovatky s ul. Cafourkova za přechod pro chodce, který se nachází za obratištěm autobusů v ulici Feřtekova včetně samotného obratiště.
 • Rekonstrukce kanalizace – uzavírka ulice Primátorská – 2. etapa

  08.11.2019
  Realizace 2. etapy: úsek od ulice Nad Košinkou po Konšelskou (16.11.2019–30.04.2020). Předmět akce je nahrazení stávající betonové kanalizační stoky rozměru 650/450 novou kanalizací DN 800 zděnou z kanalizačních cihel v ulici Primátorská.
 • Informace o přerušení provozu tramvajových linek na Libeňském mostě

  22.10.2019
  V sobotu 26. října 2019 a v neděli 27. října 2019, vždy od 8.00 hodin do 18.15 hodin bude z důvodu výměny svítidel veřejného osvětlení na Libeňském mostě obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Palmovka – Maniny. V trase Palmovka – Maniny – Dělnická je zavedena náhradní autobusová doprava X1.
 • Rekonstrukce ul. Cafourkova

  25.09.2019
  Stavba zahrnuje rekonstrukci místních komunikací v MČ Praha–Bohnice – ulice Cafourkova a U Skalky v celkové délce cca 384 m. Součástí je odvodnění povrchů spočívající v realizaci uličních vpustí s přípojkami a realizace stoky dešťové kanalizace KT DN300 v délce cca 74 m.
 • Davídkova – rekonstrukce kanalizačního sběrače

  06.11.2018
  Od 12. listopadu 2018 bude zahájena rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Davídkova, v úseku od křižovatky s ul. Střelničná až po parkovou plochu pod ul. Nad Novou Libní. Komunikace zůstane průjezdná po celou dobu stavby, dojde však ke zúžení jídních pruhů.
 • Oprava sjezdu z Holešoviček do Blanky

  25.09.2019
  Ve středu 25. září 2019 zahajuje Technická správa komunikací opravu sjízdné rampy z předmostí mostu Barikádníků ve směru od Proseku z ulice V Holešovičkách do ulice Povltavská a Nová Povltavská vedoucí po mostní konstrukci a z části po násypovém tělese komunikace.
1234>