Bc. Gabriela Nedošínská

V útvaru: Odbor dopravy / Oddělení přestupkové
Funkce: pověřena vedením oddělení
E-mail: gabriela.nedosinska@praha8.cz
Pracoviště: Čimická 61 (NS Draháň)
Místnost: přízemí
Telefon: 283 101 241
Vizitka: