Bc. Jana Klimešová

V útvaru: Odbor kancelář tajemníka / Oddělení správy dokumentů a ochrany informací
Funkce: referentka
E-mail: jana.klimesova@praha8.cz
Vizitka: