Bc. Jana Klimešová

V útvaru: Odbor kancelář tajemníka / Oddělení centrální archiv
Funkce: referentka
E-mail: jana.klimesova@praha8.cz
Vizitka: