Kalendář akcí

Typ akce:
Kdy: 26.03.2019–24.03.2020
 • Svoz bioodpadu

  30.03.2019, 03.04.2019–07.04.2019, 10.04.2019–13.04.2019 a v další dny...
  Akce MČ Praha 8

  Aktuální termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad zveřejněné v oblasti Občan –> Životní prostředí –> Odpady a sběr. Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.
 • Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

  30.03.2019, 02.04.2019–03.04.2019, 23.04.2019–24.04.2019 a v další dny...
  Aktuální termíny svozu nebezpečného odpadu a informace o sběru nebezpečných složek komunálního odpadu zveřejněné v oblasti Občan –> Životní prostředí –> Odpady a sběr.
 • Kontejnery na velkoobjemový odpad

  25.03.2019–30.03.2019, 01.04.2019–06.04.2019 a v další dny...
  Akce MČ Praha 8

  Aktuální termíny přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad zveřejněné v oblasti Občan –> Životní prostředí –> Odpady a sběr.
 • Deratizace

  01.04.2019–30.04.2019, 02.05.2019–28.06.2019 a v další dny...
  Aktuální termíny a informace týkající se deratizace prováděné městskou částí Praha 8 a hl. m. Praha na území osmé městské části. Informace jsou zveřejněné v oblasti Občan –> Životní prostředí.