Kalendář akcí

Typ akce:
Kdy: 19.05.2019–17.05.2020
 • Svoz bioodpadu

  23.05.2019, 25.05.2019, 28.05.2019–29.05.2019 a v další dny...
  Akce MČ Praha 8

  Aktuální termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad zveřejněné v oblasti Občan –> Životní prostředí –> Odpady a sběr. Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.
 • Blokové čištění komunikací na území MČ Praha 8

  21.05.2019–24.05.2019, 28.05.2019–31.05.2019 a v další dny...
  Aktuální termíny a informace týkající se blokového čištění komunikací. Informace jsou zveřejněné v oblasti Občan –> Doprava –> Blokové čištění komunikací.
 • Kontejnery na velkoobjemový odpad

  20.05.2019–25.05.2019, 27.05.2019–31.05.2019 a v další dny...
  Akce MČ Praha 8

  Aktuální termíny přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad zveřejněné v oblasti Občan –> Životní prostředí –> Odpady a sběr.
 • Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

  29.05.2019, 11.06.2019, 13.06.2019, 22.06.2019 a v další dny...
  Aktuální termíny svozu nebezpečného odpadu a informace o sběru nebezpečných složek komunálního odpadu zveřejněné v oblasti Občan –> Životní prostředí –> Odpady a sběr.
 • Deratizace

  02.05.2019–28.06.2019, 09.09.2019–27.09.2019 a v další dny...
  Aktuální termíny a informace týkající se deratizace prováděné městskou částí Praha 8 a hl. m. Praha na území osmé městské části. Informace jsou zveřejněné v oblasti Občan –> Životní prostředí.