USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0469/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0469/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0469/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu z programů sociálního bydlení a zvláštního určení, v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu
z programů sociálního bydlení a zvláštního určení, v domech ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8,2.schvaluje
(s doporučením Komise RMČ P8 pro obecní byty ze dne 1. - 4. 11. 2023 - per rollam)
uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu z programů sociálního bydlení
a zvláštního určení, v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřených do správy městské části Praha 8, s nájemci a dle podmínek uvedených
v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 05.01.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

378_Usneseni.pdf (50,8 kB)
1_29 - Scan_2023_11_13_16_59_39.pdf - příloha (529,6 kB)