USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0148/2017

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0148/2017

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0148/2017

ze dne 15.03.2017


k návrhu projednání Zásad participativního rozpočtu MČ Praha 8 pod·názvem "Moje Osmička"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu projednání Zásad participativního rozpočtu MČ Praha 8
pro rok 2017 pod názvem "Moje Osmička",2.schvaluje
Zásady participativního rozpočtu MČ Praha 8 pro rok 2017 pod názvem "Moje
Osmička", které jsou v příloze tohoto usnesení,3.ukládá
.

3.1 zahájit příslušné kroky k zahájení participativního rozpočtu MČ Praha 8
podle·schválených Zásad.
Zodpovídá: Bc. Iva Hájková Termín: 31.03.2017

................................................................................
Roman Petrus PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce starosty

usn110457378_111956.pdf (35,9 kB)
1_50 - Prehled_PPR_mesta_MC.pdf - příloha (333 kB)
1_51 - Priloha_Zasady_PPR_Praha8.docx - příloha (101,1 kB)