USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0345/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0345/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0345/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností irpa consulting & invest s.r.o. na straně druhé1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k uzavření Smlouvy o spolupráci se společností irpa consulting
& invest s.r.o., při realizaci projektu „Bytový dům Zenklova“,2.schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci se společností irpa consulting & invest s.r.o., se sídlem
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČO: 24729370, ve znění
uvedeném v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit Smlouvu o spolupráci dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
oprávněnému zástupci společnosti irpa consulting & invest s.r.o.,
Zodpovídá: Ing. arch. Martin Dvorský Termín: 22.07.2022
3.2. předložit oprávněným zástupcem společnosti irpa consulting & invest s.r.o.
podepsanou Smlouvu o spolupráci dle 2. části tohoto usnesení k podpisu starostovi
MČ Praha 8 p. Grosovi.
Zodpovídá: Ing. arch. Martin Dvorský Termín: 29.07.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

177_Usneseni.pdf (41,6 kB)