USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0055/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0055/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0055/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu souhlasu zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu souhlasu zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku,2. souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku ve výši až 85 200 Kč od Nadace 02 (IČO: 267 00 000)
pro Základní školu a mateřskou školu, Praha 8, Dolákova 1.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

350_Usneseni.pdf (45,9 kB)