USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0482/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0482/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0482/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění průchodu a úhradě provozního příspěvku" mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Sokolovská 68/3811. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění průchodu a úhradě
provozního příspěvku" mezi Městskou částí Praha 8 (IČO: 000 63 797), se sídlem
na adrese Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň a Bytovým družstvem
Sokolovská 68/381 (IČO: 030 08 355), se sídlem na adrese Sokolovská 68/381,
186 00 Praha 8 - Karlín,2. schvaluje
uzavření "Smlouvy o zajištění průchodu a úhradě provozního příspěvku"
mezi Městskou částí Praha 8 (IČO: 000 63 797), se sídlem na adrese Zenklova 1/35,
180 00 Praha 8 - Libeň a Bytovým družstvem Sokolovská 68/381 (IČO: 030 08 355),
se sídlem na adrese Sokolovská 68/381, 186 00 Praha 8 - Karlín, podle textu
uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o zajištění průchodu a úhradě provozního příspěvku"
dle 2. části tohoto usnesení k podpisu odpovědným zástupcům druhé smluvní
strany,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 07.10.2022
3.2 předložit odpovědnými zástupci druhé smluvní strany podepsanou "Smlouvu
o zajištění průchodu a úhradě provozního příspěvku" dle 2. části tohoto usnesení
k podpisu radnímu MČ Praha 8 p. Slabihoudkovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 07.11.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

193_Usneseni.pdf (51,6 kB)
1_8 - A_DZ_BJ_00543_2022.docx - příloha (14,3 kB)
1_9 - A_Smlouva_o_zajisteni_pruchodu_revize.docx - příloha (25,4 kB)