USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0495/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0495/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0495/2022

ze dne 14.09.2022


k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu udělení předchozího souhlasu
zřizovatele dle ustanovení § 37 b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,2.souhlasí
s přijetím daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
(IČO: 242 31 509) na obědové služby poskytované obdarovaným pro žáky školy,
a to konkrétně:
pro Základní školu a mateřskou školu Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 ve dvou etapách:
I. část pro rok 2022 ve výši 10 988 Kč (slovy: Deset tisíc devět set osmdesát
osm Korun českých) pro období do 31. 12. 2022,
I. část pro rok 2023 ve výši 19 844 Kč (slovy: Devatenáct tisíc osm set čtyřicet
čtyři Koruny české) pro období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

47_Usneseni.pdf (51,2 kB)