USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0343/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0343/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0343/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu výběru dodavatele a uzavření "kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup počítačů"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu výběru dodavatele a uzavření "kupní smlouvy"
pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění "Nákup počítačů",
na základě zaslání schválené "Výzvy", v souladu s ust. § 27, ve spojení
s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,2.schvaluje
výběr dodavatele a uzavření "kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu s předmětem plnění "Nákup počítačů", mezi Městskou
částí Praha 8, jako "kupujícím", a obchodní korporací GESTO
COMPUTERS, spol. s r.o. (IČO: 480 34 711), se sídlem na adrese Špitálská 885/2a,
190 00 Praha 9 - Vysočany, jako "prodávajícím", za nabídkovou cenu 880 000 Kč
bez DPH podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 informovat zúčastněné účastníky o výsledku výběru dodavatele dle 2. části
tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 01.07.2022
3.2 předložit "Smlouvu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu odpovědnému
zástupci prodávajícího,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 01.07.2022
3.3 předložit odpovědným zástupcem prodávajícího podepsanou "kupní smlouvu"
dle 2. části tohoto usnesení k podpisu p. Grosovi, starostovi MČ Praha 8.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 11.07.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

307_Usneseni.pdf (43,1 kB)