USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0325/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0325/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0325/2022

ze dne 14.06.2022


k návrhu souladu Zásad jednání s investory na území MČ Praha 8 s Metodikou spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu souladu Zásad jednání s investory na území
MČ·Praha·8 s Metodikou spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy,2.souhlasí
se zněním Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8, dle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto Usnesení,3.ukládá


předložit návrh Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8 dle 2. části tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 8.
Zodpovídá: Jiří Vítek Termín: 29.06.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

265_Usneseni.pdf (37,9 kB)