USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0033/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0033/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0033/2024

ze dne 24.01.2024


k návrhu souhlasu s podáním žádosti o dotaci z Výzvy č. 7/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zakládání energetických společenství (dále jen ES) v rámci Národního programu Životní prostředí z prostředků Národního plánu obnovy1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu podání žádosti MČ Praha 8 o dotaci z Výzvy č. 7/2023
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zakládání energetických
společenství (dále jen ES) v rámci Národního programu Životní prostředí
z prostředků Národního plánu obnovy,2. schvaluje
podání žádosti MČ Praha 8 o dotaci z Výzvy č. 7/2023 k předkládání žádostí
o poskytnutí podpory na zakládání energetických společenství (dále jen ES)
v rámci Národního programu Životní prostředí z prostředků Národního plánu obnovy,3. ukládá


zpracovat a podat žádost o dotaci Odboru evropských fondů,
Zodpovídá: Ing. Ján Kaščák Termín: 31.01.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

267_Usneseni.pdf (48,3 kB)