USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0060/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0060/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0060/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu podání výpovědi z nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu podání výpovědi z nájmu bytu v domě ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8,2. schvaluje
(s doporučením Komise Rady městské části Praha 8 pro obecní byty
ze dne 21. 11. 2023 - 24. 11. 2023 - per rollam)
podání výpovědi z nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřeném do správy městské části Praha 8, nájemci uvedenému, včetně důvodu
výpovědi, v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,
3. ukládázajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 31.03.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

272_Usneseni.pdf (48,1 kB)
1_23 - DZ_-_BJ_00472_2023_ano.docx - příloha (12,9 kB)