USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0039/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0039/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0039/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 20241.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací
městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2024,2.souhlasí
s vyhlášením dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti
kultury na rok 2024, podle "Podmínek" uvedených v příloze tohoto usnesení,3.jmenuje
do výběrové komise k návrhu poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti kultury
na rok 2024 členy "Komise pro kulturu ", Rady městské části Praha 8,4.ukládá


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 8 návrh vyhlášení dotačního řízení
na poskytnutí dotací MČ Praha 8 v oblasti kultury na rok 2024 k projednání.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 20.02.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

80_Usneseni.pdf (46,9 kB)
1_6 - Podminky-Kultura-2024_FINAL.docx - příloha (37,4 kB)