USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0821/2017

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0821/2017

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0821/2017

ze dne 20.12.2017


k návrhu projednání výsledků hlasování v participativním rozpočtu MČ Praha 8 "Moje Osmička"1.bere na vědomí
1.1 "Důvodovou zprávu" k návrhu projednání výsledků hlasování v participativním
rozpočtu MČ Praha 8 "Moje Osmička",
1.2 výsledky hlasování občanů v participativním rozpočtu MČ Praha 8 "Moje Osmička",2.schvaluje
realizaci vítězných návrhů občanů v participativním rozpočtu MČ Praha 8 "Moje
Osmička", jejichž seznam je uveden v příloze tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 zajistit realizaci vítězných návrhů občanů ve spolupráci s příslušnými radními
MČ Praha 8.
Zodpovídá: MgA. Petr Vilgus, Ph.D. Termín: 21.12.2018

................................................................................
Roman Petrus PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

260_Usneseni.pdf (38,5 kB)
1_33 - Priloha_c.1.docx - příloha (19,6 kB)