USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0462/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0462/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0462/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu žaloby městské části Praha 8 proti rozhodnutí správního orgánu Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebního řádu, č.j. MHMP 1922966/2023, sp. zn.: S-MHMP 477035/2022/STR ze dne 11. 10. 20231.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu žaloby městské části Praha 8 proti rozhodnutí
správního orgánu Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebního řádu,
č.j. MHMP 1922966/2023, sp. zn.: S-MHMP 477035/2022/STR ze dne 11. 10.
2023,2.souhlasí
s podáním žaloby městské části Praha 8 proti rozhodnutí správního orgánu
Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebního řádu, č.j. MHMP 1922966/2023,
sp. zn.: S-MHMP 477035/2022/STR ze dne 11. 10. 2023,3.schvaluje
text žaloby městské části Praha 8 proti rozhodnutí správního orgánu
Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebního řádu, č.j. MHMP 1922966/2023,
sp. zn.: S-MHMP 477035/2022/STR ze dne 11. 10. 2023, uvedený v neveřejné
příloze tohoto usnesení,4.ukládá


podepsat žalobu městské části Praha 8 a zajistit její odeslání na Městský soud
v Praze.
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 27.11.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

330_Usneseni.pdf (50 kB)