USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0460/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0460/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0460/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" mezi Městskou částí Praha 8 a společností Hypera s.r.o., za účelem poskytování podpory zkušebního provozu procesu automatizovaného v software BluePrism v prostředí MČ Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o poskytování služeb"
mezi Městskou částí Praha 8 a společností Hypera s.r.o., za účelem poskytování
podpory zkušebního provozu procesu automatizovaného v software BluePrism
v prostředí MČ Praha 8,2. schvaluje
uzavření"Smlouvy o poskytování služeb" mezi Městskou částí Praha 8 a společností
Hypera s.r.o. (IČO: 252 94 075), Rašínovo nábřeží 2000/78, Nové Město,
120 00 Praha 2, za účelem poskytování podpory zkušebního provozu procesu
automatizovaného v software BluePrism v prostředí MČ Praha 8, dle přílohy
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


zabezpečit uzavření "Smlouvy" dle 2. části tohoto usnesení
Zodpovídá: Bc. Simona Hejná Termín: 30.11.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

366_Usneseni.pdf (50,1 kB)