USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0379/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0379/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0379/2022

ze dne 13.07.2022


K návrhu souhlasu zřizovatele s podáním žádosti o poskytnutí dotace Základní školou Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu souhlasu zřizovatele s podáním žádosti o poskytnutí
dotace Základní školou Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a,2.souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace Základní školou Mazurská, Praha 8, Svídnická
1a - a to v rámci Programu 133 350 Podpora zajištění vybraných investičních
podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami - podprogram 133D 351 (název investičního záměru "Praha 8, ZŠ
Mazurská - TV lupa").


................................................................................
Mgr. Tomáš Tatranský Jiří Vítek
místostarosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

271_Usneseni.pdf (38,2 kB)