USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0384/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0384/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0384/2022

ze dne 27.07.2022


k návrhu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Bezpečná osmička – služby elektronických komunikací pro městskou část Praha 8 a další organizace"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky
zadávané v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Bezpečná osmička - služby
elektronických komunikací pro městskou část Praha 8 a další organizace",2.schvaluje
zahájení zadávacího řízení pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění
"Bezpečná osmička - služby elektronických komunikací pro městskou část Praha 8
a další organizace", zadávané v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení
dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3.jmenuje
jako výkonný orgán veřejného zadavatele, tj. městské části Praha 8,
členy a náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, podaných
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Bezpečná osmička - služby
elektronických komunikací pro městskou část Praha 8 a další organizace",
uvedené v neveřejné příloze tohoto usnesení,4.ukládá


4.1 zabezpečit zahájení zadávacího řízení dle 2. části tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 01.08.2022
4.2 zabezpečit průběh zadávacího řízení.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 31.10.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

39_Usneseni.pdf (52,2 kB)