USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0476/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0476/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0476/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, vyčleněném pro účely ubytování uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu
bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy
městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, vyčleněném pro účely
ubytování uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny,2.schvaluje
uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8,
na k. ú. Kobylisy, vyčleněném pro účely ubytování uprchlíků z válečných oblastí
Ukrajiny, na dobu, za nájemné a s nájemcem uvedeným v "Důvodové zprávě", která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 15.10.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

86_Usneseni.pdf (49,1 kB)
1_2 - DZ_-_BJ_00546_2022_ano.docx - příloha (14,6 kB)