USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0488/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0488/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0488/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 3, na k. ú. Kobylisy a na adrese Klapkova 26, 182 00 Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu
v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy
Městské části Praha 8 – čp. 3, na k. ú. Kobylisy a na adrese Klapkova 26,
182 00 Praha 8 mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem",
a obchodní korporací Vodafone Czech Republic a.s. (IČO: 257 88 001),
se sídlem na adrese náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky,
jako "nájemcem",2.schvaluje
uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu v objektu ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 3,
na k. ú. Kobylisy a na adrese Klapkova 26, 182 00 Praha 8 mezi Městskou částí
Praha 8, jako "pronajímatelem", a obchodní korporací Vodafone Czech Republic a. s.
(IČO: 257 88 001), se sídlem na adrese náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5
- Stodůlky, jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Dodatek č. 2" ke Smlouvě o nájmu dle˙2. části tohoto usnesení
k·podpisu odpovědnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 07.10.2022
3.2 předložit odpovědným zástupcem nájemce podepsaný "Dodatek č. 2"
ke Smlouvě o·nájmu dle 2. části tohoto usnesení k·podpisu radnímu MČ
p.˙Slabihoudkovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 07.11.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

262_Usneseni.pdf (67,5 kB)
1_13 - A_DZ_BJ_00561_2022.doc - příloha (26,6 kB)
1_14 - BJ_00561_2022_A_Dodatek_c._2_Vodafone.docx - příloha (40,6 kB)