USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0006/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0006/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0006/2022

ze dne 12.01.2022


k návrhu vyjádření ke studii Herní krajina a kavárna v Praze 8 – Bohnicích, parc.č. 827/347, 827/1,827/337, 585/89 na k.ú. Bohnice v·Praze 8 (při ul. Krosenská)1. bere na vědomí
stanoviska odborných útvarů, včetně komise Rady městské části Praha 8
pro územní rozvoj a památkovou péči ke studii Herní krajina a kavárna
v Praze 8 – Bohnicích, parc. č. 827/347, 827/1,827/337, 585/89
na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Krosenská),2. souhlasí
se studií Herní krajina a kavárna v Praze 8 – Bohnicích,
parc. č. 827/347, 827/1,827/337, 585/89 na k. ú. Bohnice v Praze 8
(při ul. Krosenská) s upozorněním, že tento souhlas se týká pouze této studie
a nenahrazuje tedy souhlas Městské části Praha 8 s projektem pro územní
řízení, případně pro společné řízení,3. schvaluje
text vyjádření Městské části Praha 8 ke studii Herní krajina a kavárna v Praze 8
– Bohnicích, parc. č. 827/347, 827/1,827/337, 585/89 na k. ú. Bohnice
v Praze 8 (při ul. Krosenská), uvedený v příloze tohoto usnesení,4. ukládá


podepsat vyjádření Městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení a zajistit jeho
odeslání žadateli
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 24.01.2022

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

81_Usneseni.pdf (41,4 kB)
1_6 - Vyjadreni_M_Praha_8_BJ_00682_2021.docx - příloha (14,9 kB)
1_7 - Scan_2021_12_15_15_24_15.pdf - příloha (2,7 MB)