USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0483/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0483/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0483/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – částí pozemků parc. č. 617/1, k. ú. Bohnice, a parc. č. 1137/221, k. ú. Čimice v Praze 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o nájmu"
nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného
do správy městské části Praha 8 – částí pozemků parc. č. 617/1 (ostatní plocha),
o výměře 100 m2, k. ú. Bohnice, a parc. č. 1137/221 (ostatní plocha), o výměře 5 m2,
k. ú. Čimice v Praze 8, mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem",
a společností BEMETT Čimice s.r.o. (IČO: 276 12 384), se sídlem na adrese
Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, jako "nájemcem",2. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o nájmu" nemovitého majetku
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy
městské části Praha 8 – částí pozemků parc. č. 617/1 (ostatní
plocha), o výměře 100 m2, k. ú. Bohnice, a parc. č. 1137/221 (ostatní
plocha), o výměře 5 m2, k. ú. Čimice v Praze 8, mezi městskou částí
Praha 8, jako "pronajímatelem", a společností BEMETT Čimice s.r.o.
(IČO: 276 12 384), se sídlem na adrese Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky,
155 00 Praha 5, jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o nájmu" dle 2. části tohoto usnesení
k podpisu odpovědnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 31.08.2022
3.2 předložit odpovědným zástupcem nájemce podepsaný Dodatek č. 1
ke "Smlouvě o nájmu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu radnímu MČ Praha 8
p. Bc. Slabihoudkovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (61,2 kB)