USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0062/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0062/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0062/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, vyčleněném pro účely ubytování uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu
bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy
městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, vyčleněném pro účely
ubytování uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny,2. schvaluje
uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8,
na k. ú. Kobylisy, vyčleněném pro účely ubytování uprchlíků z válečných oblastí
Ukrajiny, na dobu, za nájemné a s nájemcem uvedeným v "Důvodové zprávě", která
není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.04.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

300_Usneseni.pdf (49,2 kB)
1_25 - DZ_-_BJ_00527_2023_ano.docx - příloha (15,3 kB)