USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0040/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0040/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0040/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok 20241. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací
městské části Praha 8 na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže
pro rok 2024,2. souhlasí
s vyhlášením dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8
na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok 2024, podle "Podmínek"
uvedených v příloze tohoto usnesení,3. jmenuje
do výběrové komise k návrhu poskytnutí dotací městské části Praha 8 na volnočasové
nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok 2024 členy "Komise pro kulturu", Rady
městské části Praha 8,4. ukládá


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 8 návrh na vyhlášení dotačního
řízení na poskytnutí dotací MČ Praha 8 na volnočasové nesportovní aktivity dětí
a·mládeže pro r. 2024 k projednání.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 20.02.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

108_Usneseni.pdf (47,2 kB)
1_8 - Podminky_dotace_volnocas_2024_FINAL.docx - příloha (29,9 kB)