USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0015/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0015/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0015/2022

ze dne 12.01.2022


k návrhu revokace usnesení č. Usn RMC 0066/2021 Rady městské části Praha 8 ze dne 10.02.2021 a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" k·bytu zvláštního určení v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu revokace usnesení č. Usn RMC 0066/2021 Rady
městské části Praha 8 ze dne 10.02.2021 a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy"
k bytu zvláštního určení v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřeném do správy městské části Praha 8 - na k. ú. Kobylisy,2. revokuje
usnesení č. Usn RMC 0066/2021 Rady městské části Praha 8
ze dne 10.02.2021, k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě
s pečovatelskou službou na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na dobu neurčitou,
z důvodů uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3. schvaluje
(s doporučením poradní komise odboru zdravotnictví a sociálních služeb ÚMČ Praha 8)
uzavření "Nájemní smlouvy" k bytu zvláštního určení při pečovatelské službě - byt
č. 17 v domě čp. 1151 na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, 182 00 Praha 8,
za podmínek uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,4. ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 3. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

287_Usneseni.pdf (41,2 kB)
1_22 - Scan_2022_01_10_16_42_49.pdf - příloha (299,3 kB)