USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0057/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0057/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0057/2024

ze dne 06.02.2024


Aktualizace tarifní mapy s ohledem na inflaci za rok 20231.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" a aktualizovanou cenovou mapu doporučeného finančního
plnění do Fondu rozvoje MČ Praha 8 pro období 1.3.2024 až 28.02.2025.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

210_Usneseni.pdf (37,2 kB)