USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0083/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0083/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0083/2020

ze dne 04.03.2020


k návrhu řešení Technické studie realizovatelnosti Jižního obchvatu Libně1. bere na vědomí
"Aktualizaci dopravní analýzy oblasti Palmovka" (IPR Praha, prosinec 2019),2. souhlasí
s řešením Technické studie realizovatelnosti: Jižní obchvat Libně (pracovní verze
2019-12-19),3. ukládá


zajistit zpracování dopravních intenzit Jižního obchvatu Libně pro krátkodobý
horizont do 10 let s doplněním nové zátěže v území odvozený ze vztahu
k·současnému stavu.
Zodpovídá: Ing. Arch. Lukáš Vacek, PhD. Termín: 30.11.2020
3.2. projednat studii Jižního obchvatu Libně s vlastníky pozemků a nemovitostí,
Zodpovídá: Ing. Arch. Lukáš Vacek, PhD. Termín: 30.11.2020
3.3. podat žádost o zahrnutí projektu Jižního obchvatu Libně do Plánu Mobility,
Zodpovídá: Ing. Arch. Lukáš Vacek, PhD. Termín: 30.11.2020
3.4. pokračovat v přípravě Dopravní studie Palmovka, která bude vycházet
z Technické studie realizovatelnosti: Jižní obchvat Libně (pracovní verze
2019-12-19).
Zodpovídá: Ing. Arch. Lukáš Vacek, PhD. Termín: 30.11.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

252_Usneseni.pdf (39 kB)
1_24 - Aktualizace_dopravnA_analA_zy_Palmovka_dopl - příloha (6,6 MB)
1_25 - JiLlnA_obchvat_LibnA_.zip - příloha (77,7 MB)