USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0061/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0061/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0061/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního určení v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního
určení v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy
městské části Praha 8,2.schvaluje
(doporučeno poradní komisí OSVZ ÚMČ Praha 8 ze dne 21. 9. 2023 a 28. 11. 2023)
uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního určení v domech ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8,
s nájemci a dle podmínek uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí
tohoto usnesení,3.ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.04.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

286_Usneseni.pdf (50 kB)
1_24 - Scan_2024_02_05_12_47_17.pdf - příloha (274,9 kB)