USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0013/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0013/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0013/2022

ze dne 12.01.2022


k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – prostor č. 504, čp.·120, na·k.·ú.·Karlín a na adrese Sokolovská 62, 186 00 Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru
sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném
do správy Městské části Praha 8 – prostor č. 504, čp. 120, na k. ú. Karlín a na adrese
Sokolovská 62, 186 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem",
a obchodní korporací Oriental Gastro s.r.o. (IČO: 097 08 359), se sídlem na adrese
Fryčovická 459, 199 00 Praha 9 - Letňany, jako "nájemcem",2.schvaluje
uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha
– prostor č. 504, čp. 120, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 62, 186 00
Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a obchodní korporací
Oriental Gastro s.r.o. (IČO: 097 08 359), se sídlem na adrese Fryčovická 459, 199 00
Praha 9 - Letňany, jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Dodatek č. 1" ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání
dle˙2. části tohoto usnesení k podpisu odpovědnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 11.02.2022
3.2 předložit zodpovědným zástupcem nájemce podepsaný "Dodatek č. 1" ke
Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle 2. části tohoto usnesení
k·podpisu radnímu MČ Praha 8 p.˙Slabihoudkovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 11.03.2022

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

96_Usneseni.pdf (67,7 kB)
1_8 - A_DZ_BJ_00730_2021.doc - příloha (30,4 kB)
1_9 - A_Dodatek_c_1_BJ_00730_2021.docx - příloha (24,4 kB)