USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0468/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0468/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0468/2022

ze dne 24.08.2022


k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k projektu obnovy parku Hercovka na pozemku parc. č. 648/1 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy) a na pozemcích parc. č. 652/1, 654/1, 654/10 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřené do správy MČ Praha 8), vše na k. ú. Libeň v Praze 8, s výsadbou stromové aleje a parku a dobou trvání 10 let1.bere na vědomí
stanoviska odborných útvarů k projektu obnovy parku Hercovka na pozemku
parc. č. 648/1 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy) a na pozemcích parc. č. 652/1,
654/1, 654/10 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřené do správy MČ Praha 8),
vše na k. ú. Libeň v Praze 8, s výsadbou stromové aleje a parku a dobou trvání
10 let,2.souhlasí
s projektem za podmínky, že při realizaci části projektu na pozemku svěřeném
jí do správy bude složení dřevin schváleno orgány MČ Praha 8,3.schvaluje
text vyjádření městské části Praha 8 k projektu obnovy parku Hercovka
na pozemku parc. č. 648/1 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy) a na pozemcích
parc. č. 652/1, 654/1, 654/10 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřené do správy
MČ Praha 8), vše na k. ú. Libeň v Praze 8, s výsadbou stromové aleje a parku
a dobou trvání 10 let, uvedený v příloze tohoto usnesení,4.ukládá


podepsat vyjádření městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení a zajistit
jeho odeslání žadateli - odboru hospodaření s majetkem, Magistrátu hl. města
Prahy.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 05.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

483_Usneseni.pdf (50,7 kB)
1_50 - Vyjadreni_M_Praha_8_BJ_00441_2022.docx - příloha (15,4 kB)
1_51 - Scan_2022_07_04_15_22_32.pdf - příloha (2,7 MB)