USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0489/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0489/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0489/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" mezi Městskou částí Praha 8, Bytovým družstvem Křižíkova 91 a jednotlivými vlastníky bytových jednotek1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)"
mezi Městskou částí Praha 8 (IČO: 000 63 797), se sídlem na adrese Zenklova 1/35,
180 00 Praha 8 - Libeň a Společenstvím vlastníků jednotek Křižíkova 91, Praha
(IČO: 053 23 096), se sídlem na adrese Křižíkova 220/91, 186 00 Praha 8 - Karlín,2. schvaluje
uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" mezi Městskou částí Praha 8
(IČO: 000 63 797), se sídlem na adrese Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
a Společenstvím vlastníků jednotek Křižíkova 91, Praha (IČO: 053 23 096), se sídlem
na adrese Křižíkova 220/91, 186 00 Praha 8 - Karlín, podle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit "Dohodu o zúčtování plnění (služeb)" dle 2. části tohoto usnesení k
podpisu odpovědným zástupcům druhé smluvní strany,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 07.10.2022
3.2 předložit odpovědnými zástupci druhé smluvní strany podepsanou "Dohodu o
zúčtování plnění (služeb)" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu radnímu MČ Praha
8 p. Slabihoudkovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 07.11.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

277_Usneseni.pdf (63,9 kB)
1_15 - A_DZ_BJ_00563_2022.docx - příloha (14,1 kB)
1_16 - A_DOZPS_Krizikova_220_rev_220906.docx - příloha (28,6 kB)