USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0470/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0470/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0470/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 81. schvaluje
v rámci rozsahu pravomocí stanovených Zastupitelstvem městské části
(ZMČ) Praha 8 usnesením č. Usn ZMC 002/2022 ze dne 2. 2. 2022, 4. část,
bod 4.1, písm. a), b), e),
rozpočtová opatření uvedená v příloze č. 1 tohoto usnesení pod body A/1.
až 3. a B/1. až 5.,2. souhlasí
s opravnými doklady uvedenými v příloze č.2 tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 provést rozpočtová opatření uvedená v příloze č. 1 tohoto usnesení pod body
A/1. až 3. a B/1. až 5.,
Zodpovídá: Bc. Pavla Řechtáčková Termín: 21.09.2022
3.2 informovat písemně ZMČ o všech rozpočtových opatřeních uvedených v příloze
č. 1 tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 26.10.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

71_Usneseni.pdf (48 kB)
1_0 - Priloha_c._1_navrhu_usneseni_.docx - příloha (37,2 kB)
1_1 - Priloha_c._2_navrhu_usneseni.docx - příloha (39 kB)